Boekentips


Paramedische zorgverlening aan ouderen

ISBN 978 90 5931 203 6

De samenleving vergrijst en de levensverwachting neemt toe. Steeds meer ouderen gaan hierdoor een beroep doen op de gezondheidszorg. Om goede zorg te kunnen bieden is het essentieel een beeld te hebben van de leefwereld van ouderen in onze maatschappij. Daarnaast is kennis nodig van de specifieke kenmerken van het ouder worden. Hierop kan de ouderenzorg aansluiten. Die zorg is volop in verandering. Mantelzorg, autonomie en zelfmanagement vergen andere rollen en benaderingswijzen van de paramedici. Hierover schreef ik een bijdrage. Klik hier voor een weergave van het hoofdstuk "Benaderingswijzen in de ouderenzorg".
Dit boek is geschreven voor de hbo-opleidingen voor paramedische beroepen zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. ∞