Boekentips


Mijn dinsdagen met Morrie

ISBN 978 90 414 0953 9

Wat mij zo aanspreekt in dit boek is dat er zo veel te leren is van mensen die aan het eind van hun leven staan. Alleen maar door ze op te zoeken, je open te stellen, zomaar.
In dit boek hoort een jongen dat zijn docent van vroeger, Morrie, niet lang meer te leven heeft. Hij zoekt hem de volgende dag op. De maanden daarop heeft hij elke dinsdag opnieuw ‘les’, lessen over het leven. Intrigerend vind ik dat de waarde van iemands bestaan zo parallel loopt aan het aftakelen door ziekte. Een heel warm en waardig boek. ∞