Boekentips


Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers

ISBN 9789031378739

Dit boek van Maud Graff, Margot van Melick en 3 anderen, is het resultaat van jarenlang ontwikkelwerk. In 1997- 1998 werkte ik als Ergotherapeut in het Academisch Ziekenhuis Nijmegen St Radboud mee aan de beginfase van dit ergotherapieprogramma. Thuisbehandeling  en het levensverhaal van de geriatrische patient en mantelzorger staat centraal.

Het boek bevat theorie en praktische werkmaterialen voor een evidence based ergotherapieprogramma voor diagnostiek en behandeling van ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis: het EDOMAH-programma. In deze vorm van ergotherapie zijn alle elementen van succesvolle psychosociale interventies terug te vinden: gerichtheid op persoonlijke behoeften en mogelijkheden, en intensieve begeleiding.

Deel 1 beschrijft achtergronden van dit interventieprogramma. Deel 2 is een werkboek dat de praktische toepassing in concreet uitgewerkte stappen en handelingen voor de ergotherapeut weergeeft. Deel 3 bevat diverse praktische materialen die direct bruikbaar zijn bij de toepassing van het programma.

De dvd met filmfragmenten uit de praktijk illustreren de werkwijzen. Dit praktijkboek is bedoeld voor ergotherapeuten die thuiswonende ouderen met lichte en matige dementie en hun mantelzorgers behandelen. Ook in E-boek beschikbaar.

Een mooi en handzaam boek dat de kwaliteit van de ET-behandeling van geriatrische patienten verbetert!