Boekentips


Integrale zorg voor mensen met een chronische ziekte

ISBN 9789035233843

Dit leer-werkboek (Reed Business Education, nov 2012) is bedoeld voor alle zorgverleners en studenten van zorgopleidingen in de eerste lijn: wijkverpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, psychologen, en apothekers.
In bijna twee jaar tijd hebben Henk Rosendal en ik in dit boek de verhalen van tien mensen met een chronische ziekte beschreven. Vijf van deze verhalen zijn in bijzonder mooie portretten verfilmd en op dvd bijgevoegd. We organiseerden verschillende focusgroepen met zorgverleners op basis waarvan we een aantal thema's die een rol spelen in de zorg voor mensen met een chronische aandoening konden worden uitgelicht. Ook is een film van een van deze focusgroepen gemaakt en op de dvd te zien. Het biedt leerzaam en reflectief materiaal. De thema's zijn beknopt zijn beschreven in het boek. Het boek biedt geen theorie, kennis of oplossingen, maar biedt vooral 'voelbare' indrukken, vragen en opdrachten om tot nieuwe inzichten en creatieve ideeen voor betere zorgverlening en samenwerking in de eerstelijns zorg te komen.
Zoals Guus Schrijvers zegt: 'Een onmisbaar boek in elke opleiding voor zorg en welzijn".