Boekentips


Storypower - verhalen die je organisatie veranderen

ISBN 9789491560354

Annet Scheringa, de auteur van dit rijke boek, is een collega met wie ik graag en goed samenwerk. Ik volgde jaren geleden een eerste training storytelling bij haar en vanaf dat moment was ik overtuigd: met verhalen in organisaties kun je veel bereiken! Alles waar medewerkers in organisaties naar verlangen, alles wat ze dwars zit, hun successen en frustraties, komen door het aanboren van en luisteren naar verhalen van de medewerker glashelder aan het licht. Een bron van onschatbare waarde dus voor managers en veranderaars binnen organisaties. Een beter middel om medewerkers onderling te verbinden kan ik me niet voorstellen. Het boek storypower dat in 2013 verscheen, vertelt je precies hoe je dit kunt aanpakken. Ik noem het een rijk boek, want - hoewel het theoretisch gefundeerd is - bevat het vooral veel leerzame en illustratieve praktijkcases. Ik mocht als meelezer optreden bij de totstandkoming van het boek. En ik weet uit eigen ervaring dat de totstandkoming van zo'n boek veel tijd vraagt. Annet heeft een waardevol product gemaakt waar velen van zullen profiteren wanneer zij aan de gang gaan met organisaties.