Projecten"Wie kijkt er door mijn ogen... "

Tagore

2007 Tijdreizen om generaties te verbinden


De kans is groot dat studenten verpleegkunde, fysiotherapie, ergotherapie of logopedie na hun opleiding met ouderen gaan werken. Het beeld dat jongeren van ouderen hebben (en andersom!), is meestal niet gebaseerd op werkelijke ervaringen. Ze blijken in het dagelijks leven alleen contact te hebben met eigen opa's en oma's (en eigen kleinkinderen). Het doel van Tijdreizen is jong en oud op een persoonlijke manier een beter beeld te laten krijgen van elkaars belevingswereld. Daardoor kan stereotype beeldvorming over de andere generatie worden doorbroken die mogelijk een toekomstige hulpverleningsrelatie in de weg staat.
We organiseerden groepsgesprekken tussen studenten van Hogeschool Rotterdam en 'vitale' ouderen volgens de methodiek Tijdreizen, ontwikkeld door Centrum voor psychogerontologie, Radboud Universiteit Nijmegen. De uitwisseling van verhalen over bijvoorbeeld vriendschappen, opvoeding en zelfs taboes, was voor beide generaties verrijkend. Eigenlijk is er weinig veranderd in de tijd. Enkele vooroordelen zijn weggenomen: jongeren zijn toch wel bij de maatschappij betrokken en ouderen zijn eigenlijk helemaal niet saai en star. Tijdreizen verbindt generaties. Klik hier voor een artikel Tijdreizen, 2007.∞