Projecten"Lausanne is in staat de groep 'te lezen'. Ze is intelligent, analytisch en sensibel, en mensen tonen zich aan haar zoals ze zijn."

Ton de Klerk, opdrachtgever GGD Rotterdam Rijnmond

2009 GGD Jeugdbeleid Rotterdam Rijnmond


Begin 2009 vroeg Ton de Klerk, toen net aangesteld als manager Cluster Jeugdbeleid bij GGD Rotterdam Rijnmond, mij hem te ondersteunen bij een ontwikkeltraject voor zijn cluster. Met een representatieve groep van 20 personen, van beleidsmedewerkers, interventiemedewerkers, onderzoekers, managers en communicatiemedewerkers, hebben we een nieuw plan voor het jeugdbeleid opgesteld. Verhalen van medewerkers vormden hiervoor belangrijke input. Ik verzamelde de verhalen en faciliteerde alle bijeenkomsten in het ontwikkeltraject. Ik paste daarbij allerlei werkvormen toe: van het werken met symbolen tot een klaag- en jubelmuur, en van posters maken tot een groepsgesprek met de wethouder. Alles om meer focus, samenhang en verbinding te creëren. Een uitdagend traject! Een drieluik van Het plan, De verhalen en De gezichten (een smoelenboek van clustermedewerkers) was het resultaat; naast vele leuke werkervaringen.∞