Voor wie?"De werkconferentie was tot in de puntjes geregeld. We konden altijd van Lausanne op aan."

AnneLoes van Staa, lector Hogeschool Rotterdam
Remise voor mens en organisatie werkt voor organisaties in bedrijven,gemeenten, eerstelijns- en tweedelijnszorg, welzijnsorganisaties, en voor adviesbureaus, onderzoeks-instituten en onderwijsinstellingen. Ik voel me sterk betrokken bij ouderenzorg, wijkzorg, neonatologie, ergotherapie en transitiezorg.∞

Enkele opdrachtgevers:

Van Kleef Instituut

Het Van Kleef Instituut richt zich op kennisontwikkeling en implementatie voor professionals binnen de sector Preventie en Wonen, Welzijn en Zorg in de regio Zuid-Holland. Ik help ze bij het trainen van wijkverpleegkundigen en uitvoeren van projecten. En ik onwikkelde mede de toolkit: www.vankleefinstituut.nl/toolkit.aspx

The Story Connection

Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
Hospice De Vier Vogels


Hospice De Vier Vogels is een huis met liefde en aandacht voor stervenden. Ik organiseerde voor dit hospice met plezier het lustrumfeest.Kenniskring transities in zorg , Hogeschool Rotterdam


De Kenniskring Transities in Zorg (Hogeschool Rotterdam) houdt zich bezig met de ingrijpende overgangen (transities) die patiënten kunnen doormaken in ziekte en zorg. De kenniskring doet praktijkgericht onderzoek naar de omstandigheden en problemen die vooral chronisch zieken tegenkomen bij transities in het verloop van hun ziekte en bij de overgang naar en tussen zorginstellingen. Er zijn onderzoeksprogramma's voor ouderen, jeugd, GGZ en Ketenzorg. Ik werk(te) hierbinnen aan projecten Thuis Zorg Gevraagd!, Wijkzorg Gevraagd en Op Eigen Benen Vooruit! Zie www.transitiesinzorg.nl

GGD Rotterdam Rijnmond
GGD Rotterdam-Rijnmond is de grootste GGD van Nederland. De dienst richt zich op alle Rotterdammers en de inwoners van negentien omliggende gemeenten. Voor het Cluster Jeugdbeleid werkte ik aan een ontwikkeltraject met medewerkers binnen de GGD en met samenwerkingspartners en klanten in de stad en de stadsregio. Zie project Jeugdbeleid GGD Rotterdam Rijnmond.

Ergotherapie Nederland
Ergotherapie Nederland (EN) is de beroepsorganisatie voor ergo-therapeuten in Nederland. Ergotherapeuten versterken het dagelijkse handelen. Zij werken praktisch en leren hun cliënten de dingen die voor hen belangrijk zijn weer zelf te doen. Het denken in betekenisvolle activiteiten, taken en rollen en participatie van chronisch zieken en ouderen in de samenleving, is iets wat ik me als ergotherapeut heb eigengemaakt en ik nog altijd inzet.

Vierstroom

Vierstroom biedt zorg aan mensen thuis of in een woonvoorziening, in het gebied rond Woerden, Gouda, Zoetermeer en Capelle aan den IJssel. Eerder werkte ik met Vierstroom, Hogeschool Rotterdam en het Van Kleef Instituut aan een project over de logistiek in de Thuiszorg. Nu werk ik voor Vierstroom aan een regionale samenwerking op het thema zelfmanagement bij ouderen.


 Provincie Gelderland


Voor en met hen pas ik storytelling toe om de missie van het programma 'Thuisgeven in Gelderland' te verstevigen en verbinding te creëren.
 

Hogeschool Rotterdam

Een hbo-opleidingsorganisatie in Rotterdam. Ik werk voor de opleidingen in de gezondheidszorg, Museumpark Rotterdam.


 De Zellingen


De Zellingen biedt inwoners van Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel en inwoners van de Rotterdamse wijk Kralingseveer een breed pakket aan diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Ik begeleidde voor hen in september 2010 een sessie over SMART werken voor staf en lijnmanagers.

Huisartsenpraktijk Mozaïek, Rotterdam Zuid

Jan Galesloot, Huisarts in praktijk Mozaïek, draait al een aantal jaar een innovatief inloopspreekuur. Dagelijks kunnen mensen tussen 8.00uur en 10.00uur met alle verschillende klachten en vragen binnenlopen. Het bijzondere aan de werkwijze van Mozaïek is dat het consult plaatsvindt tussen de patient en een praktijkondersteuner. De huisarts komt slechts kort binnenlopen in elk consult en doet supervisie. Het doel is deze innovatieve werkwijze te beschrijven te onderzoeken, te bediscussieren en later wellicht breder te implementeren. Ik voer dit project van 4 maanden uit. Toon Voorham, lector eerstelijnszorg is adviseur van dit project. 

Hogeschool Leiden

Regelmatig verzorg ik colleges voor studenten van de masteropleiding Fysiotherapie over benaderingswijzen in de ouderenzorg. Eerder schreef ik daarover in het opleidingsboek ''Paramedische zorgverlening aan ouderen' (zie boekentips). Graag licht ik de narratieve benadering, het uitgaan van het verhaal van de patient, extra uit, als het gaat om benaderingswijzen. Ook studenten hebben immers hun eigen (levens)verhaal dat zich in de zorgverleningsrelatie moet verhouden tot het verhaal van hun patienten.